Pajzán irodalom

Korosztályos tartalom!
Mivel ez a kurzus csak 15 év felettieknek áll rendelkezésére, ezért azt csak szülői hozzájárulást követően lehet igénybe venni!

Végig böngészve a jelenlegi és múltbéli középiskolás irodalom tankönyveket, nem találunk bennük az erotikával, mint az emberi létezés alapvető mozgatórugójával foglalkozó alkotásokat. Pedig mind a magyar, mind a világirodalom bővelkedik ilyenekben. Ugyanakkor fontos hangsúlyoznunk, hogy kurzusaink éles határvonalat húznak az erotikus, pajzán tartamú művészet és a pornográfia között, mindvégig e határ innenső oldalán maradva!

Számtalan lehetőség adódna egy struktúra felépítésére, mi a legegyszerűbbet választottuk: a Pajzán irodalom I. kurzusunk a magyar irodalom széles tárházából merít, Janus Pannoniustól napjainkig.

Janus Pannonius: Még mindig Lúciára
Megvetsz, Lúcia, eltaszítsz magadtól?
Nem volt még soha lány (szavamra!), hogy ne
tudtam volna kegyét kiérdemelni.
Kételkedsz? ….

A Pajzán irodalom II. kitekintést enged a világirodalomba, megismerhetjük Boccaccio, Verlaine, Neruda és mások mellett természetesen Villon témához kapcsolódó alkotásait.

Petroniusz Arbitter: Nászdal
Nászra ma hát, gyöngypár; izzadjatok a szerelemben,
váljatok egy lénnyé, susogással, mint a galambok,
karral, mint indák, csókokkal, mint csigahéjak.
Vad játékaitokra az őrmécs fénye ragyogjon:
mindent lát éjjel, mindent feled reggel a lámpás.

A Pajzán irodalom III. kurzusunkon kicsit betekinthetsz más művészetek ablakán: irodalmi művekhez kapcsolódó képzőművészeti alkotásokkal, filmfeldolgozásokkal foglalkozunk, a válogatást inkább a bőség zavara jellemzi.

Babits Mihály: Erato Zichy Mihály illusztrációival (Borító)
Könyvmolyképző Kiadó, ISBN: 9789632450797

Természetesen lehetőséget biztosítunk egyéni érdeklődés alapján a fentiektől eltérő összeállítású kurzusra is, ehhez kérj egyedi ajánlatot!

Segítjük és támogatjuk e témában is tanulóink önálló alkotó munkáját, megfelelő színvonal esetén weboldalunkon, Facebook felületünkön díjmentesen teret és helyet adunk hozzá!