Alfa Profession Szolgáltató Betéti Társaság

HITVALLÁS


Az ALFA PROFESSION Bt. Több mint húsz éve nyújt humánszolgáltatásokat.
Elkötelezetten valljuk, hogy ügyfeleinkkel a kölcsönös bizalmon alapuló hosszútávú kapcsolat kialakítására törekedjünk, s ennek elengedhetetlen feltétele, hogy üzleti partnereink legkülönbözőbb igényeit is magas színvonalon elégítsük ki.

Az oktatás eltérő színterein eltöltött közel három évtized alapján értjük és érezzük a közoktatási rendszerben bolyongó gyermekek és felnőttek küzdelmét, látjuk nehézségeiket. Vannak programjaink, melyek a jellegzetes esetekre választ adnak, de azt is tudjuk jól, többen vannak olyanok, akik igényük, lehetőségük, előképzettségük, belső motiváltságuk alapján nem tipizálhatók, mindenkinek egyéni problémái, ötletei, vágyai vannak. Számukra alkottuk meg a TUDÁSGARÁZS projektet, az ő egyéni igényeiket kívánjuk kielégíteni.

A tanulási problémák gyakran összekapcsolódnak életvezetési, életviteli nehézségekkel, a gyermekeket és felnőtteket egyaránt érintő családi konfliktusokkal. Számukra a helyzetből való kijutást tudjuk elősegíteni szakpszichológusi segítséggel, család- és gyermekvédelmi tanácsadással, a megfelelő intézményrendszer bemutatásával.

Hisszük, hogy minden ember más, de hiszünk a módszerek sokféleségében is, s végezetül bizonyosak vagyunk abban, hogy minden egyes emberhez képesek vagyunk megtalálni a megfelelő módszert.

CÉGADATOK

A Cg.20-06-034254 cégjegyzékszámú ALFA PROFESSION Szolgáltató Betéti Társaság (8913 Egervár, Nádasdy Tamás u. 24.) cég hatályos adatai

Általános adatok
Cégjegyzékszám: 20-06-034254
Cégforma: Betéti társaság
Bejegyezve: 1997/05/15

A cég elnevezése
ALFA PROFESSION Szolgáltató Betéti Társaság
Hatályos: 1996/12/27

A cég rövidített elnevezése
ALFA PROFESSION BT.
Hatályos: 1996/12/27

A cég székhelye
8913 Egervár, Nádasdy Tamás u. 24.
A változás időpontja: 2008/12/27
Bejegyzés kelte: 2009/02/26
Hatályos: 2008/12/27

A létesítő okirat kelte
1997. november 15
Hatályos: 1997/11/15
2008. december 27.
Bejegyzés kelte: 2009/02/26
Hatályos: 2009/02/26
2016. március 10.
Bejegyzés kelte: 2016/04/25
Közzétéve: 2016/04/27
Hatályos: 2016/04/25

A cég tevékenysége
4763 '08               Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

4778 '08               Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

9/43.     8552 '08               Kulturális képzés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

7021 '08               PR, kommunikáció
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

8690 '08               Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

7022 '08               Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

9001 '08               Előadó-művészet
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

7320 '08               Piac-, közvélemény-kutatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

9003 '08               Alkotóművészet
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

7420 '08               Fényképészet
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

8531 '08               Általános középfokú oktatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

8532 '08               Szakmai középfokú oktatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

8541 '08               Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

8542 '08               Felsőfokú oktatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11

6622 '08               Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/09/24
Közzétéve: 2013/10/10
Hatályos: 2013/09/24

6629 '08               Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
Bejegyzés kelte: 2013/09/24
Közzétéve: 2013/10/10
Hatályos: 2013/09/24

6619 '08               Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/09/24
Közzétéve: 2013/10/10
Hatályos: 2013/09/24

9603 '08               Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2014/03/19
Közzétéve: 2014/04/03
Hatályos: 2014/03/19

8010 '08               Személybiztonsági tevékenység
Bejegyzés kelte: 2014/03/19
Közzétéve: 2014/04/03
Hatályos: 2014/03/19

A cég jegyzett tőkéje
Pénzbeli hozzájárulás    30 000   Ft
Összesen            30 000   Ft
Hatályos: 1997/11/15

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adata
Horváth Diána (an.: Bencze Irén)
Születési ideje: 1982/10/05
1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 87/A 1. em. 1.
Adóazonosító jel: 8422800330
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2008/12/27
A változás időpontja: 2019/08/01
Bejegyzés kelte: 2019/08/01
Közzétéve: 2019/08/02
Hatályos: 2019/08/01

A jogelőd cég(ek) adatai
ALFA PROFESSION Szolgáltató Közkereseti Társaság
Cégjegyzékszám: 20-03-021702
Hatályos: 1996/12/

Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja
Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai azonosítószám: 1-74-96
Hatályos: 2001/01/08

A cég statisztikai számjele
27674095-8010-212-20.
Bejegyzés kelte: 2014/04/15
Közzétéve: 2014/05/01
Hatályos: 2014/04/15

A cég adószáma
Adószám: 27674095-1-20.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1995/03/01
A változás időpontja: 2009/01/01

Bejegyzés kelte: 2013/01/09
Közzétéve: 2013/01/2
Hatályos: 2009/01/01

A cég pénzforgalmi jelzőszáma
10104961-12406862-00000005
A számla megnyitásának dátuma: 1995/03/16
A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Zrt. Zalaegerszegi Fiók (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 2.) kezeli

A cég elektronikus elérhetősége
A cég kézbesítési címe: hrvlaszlo@gmail.com
A változás időpontja: 2016/03/10
Bejegyzés kelte: 2016/04/25
Közzétéve: 2016/04/27
Hatályos: 2016/03/10

A cég cégjegyzékszámai
Cégjegyzékszám: 20-06-034254
Vezetve a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Bejegyzés kelte: 2017/05/01
Közzétéve: 2017/05/04
Hatályos: 2006/07/01

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 27674095#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/27
Bejegyzés kelte: 2018/07/03
Közzétéve: 2018/07/06
Hatályos: 2018/06/27

Cégformától függő adatok
A beltag(ok) adatai
Horváth Diána (an.: Bencze Irén)
Születési ideje: 1982/10/05
1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 87/A 1. em. 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 2008/12/27
A változás időpontja: 2019/08/01
Bejegyzés kelte: 2019/08/01
Közzétéve: 2019/08/02
Hatályos: 2019/08/01

A kültag(ok) adatai
Horváth László (an.: Molnár Mária Terézia)
Születési ideje: 1958/05/10
8913 Egervár, Nádasdy Tamás utca 24.
A tagsági jogviszony kezdete: 1996/12/31
A változás időpontja: 2013/01/27
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/01/27

Horváthné Bencze Irén (an.: Jánosa Irén)
Születési ideje: 1956/05/04
8913 Egervár, Nádasdy Tamás utca 24.
A tagsági jogviszony kezdete: 2008/12/27
A változás időpontja: 2013/01/27
Bejegyzés kelte: 2013/02/11
Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/01/27
-------------------------------------------------------------------------bejegyzés vége--------------------------------------------------------------------------------------------------------