Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

Név: Alfa Profession Szolgáltató Betéti Társaság, rövid elnevezése Alfa Profession Bt.
Székhely: 8913 Egervár, Nádasdy Tamás utca 24.
Levelezési cím: 8913 Egervár, Nádasdy Tamás utca 24.
Adószám: 27674095-1-20
Képviselő: Horváth László
Telefonszám: +36306906511
E-mail: hrvlaszlo@gmail.com
Honlap: www.tudasgarazs.hu
Bankszámlaszám: BB Rt. 10104961-12406862-00000005
Kamarai tagság: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, kamarai nyilvántartási szám: ZA27674095

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Telefon: +36705181943
E-mail: info@webdigital.hu

A www.tudasgarazs.hu weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása:

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. Ez egy betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld abból a célból, hogy elmentse bizonyos beállításait, ezzel megkönnyítse honlapunk használatát, és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk látogatóinkról. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, más részük azonban tartalmaz olyan azonosítót (egy véletlenszerűen generált számsort), amelyet az Ön eszköze tárol, biztosítva ezzel az Ön azonosíthatóságát. A cookie-k működési időtartamát az egyes cookie-k vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere, jogalapja: az adatkezelés jogalapja az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek a cookie-k a www.tudasgarazs.hu oldal használatához nélkülözhetetlenek. Lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, hiányukban az oldal egyes funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Ezen cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal-használatáról. Nem gyűjtenek a látogató azonosítására alkalmas információkat. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk fel. Élettartamuk szintén a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb információkat az egyes böngészőkhöz kapcsolódóan az alábbi linkeken találhat:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

A szerződéskötés és a teljesítés érdekében kezelt adatok:

A szerződéskötés és a teljesítés érdekében több adatkezelés is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él ezzel a jogával.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelés pl.
ha Ön a kapcsolati űrlapon vagy telefonon kérdéssel, ajánlatkéréssel fordul hozzánk.
Kezelt adatok: az Ön által megadott adatok
Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultjáig, illetve szerződés létrejötte esetén a teljesítés befejezésééig.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg. Adatkezelő számára. Ez a Rendelet 6. cikk(1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés.

A szolgáltatási termékek megrendelése során a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelési tevékenységek:
Kezelt adatok: az Adatkezelő az Ön nevét, postai úton történő teljesítés során a lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, a megrendelt szolgáltatási termék megnevezését, a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. Ez a Rendelet 6. cikk(1) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelés.

Számla kiállítása:
A számla kiállítása az adatkezelési folyamat a jogszabálynak megfelelő számla kiállítása és a számvitelibizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169.§(1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvelési elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Kezelt adatok: az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, a megrendelt szolgáltatési termék megnevezését, a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169.§ (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. Törvény 159.§ (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000.évi C. Törvény  169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. Ez a Rendelet 6. cikk(1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelés.